Zowel in Nederland als in Griekenland vieren we de ‘verjaardag’ van de heilige Nikolaas. In Nederland kennen we aan de vooravond van de verjaardag van Sint Nikolaas de bekende pakjesavond, vaak met gedichten en surprises. In Griekenland is het meer een religieus feest. De ‘naamdag’ van de heilige is 6 december. Aan de vooravond vindt er een processie plaats in de plaatsen waar ‘Agios Nikolaos’ een belangrijke plaats inneemt, zoals in ons dorp Epidavros.

Agios Nikolaos is de beschermheilige van het dorp en de belangrijkste kerk is aan hem gewijd. Bij deze processie loopt de ‘papas’, de priester, voorop en draagt de icoon van de heilige. Veel inwoners van het dorp volgen met brandende kaarsen deze icoon. De volgende dag is het feest. In sommige dorpen wordt er die dag flink gefeest, vaak met kermisachtige attracties. Bij ons in Epidavros is dat minder, maar de kinderen zijn wel vrij van school. Wie was nu deze heilig en waarom is hij zo beroemd? Er bestaan verschillende legenden rondom zijn persoon. De precieze geboorte- en sterfdata zijn niet bekend, behalve dat zijn sterfdag op 6 december viel. In het begin van de vierde eeuw was hij bisschop van Myra in Turkije. Na zijn geboorte hief hij direct zijn handen naar de hemel om God te loven voor zijn geboorte. Op woensdag en vrijdag, de vastendagen, weigerde hij om aan de borst van zijn moeder te drinken. Een bekende legende is dat hij een arme man drie keer een bruidschat voor zijn dochters bezorgde, zodat deze konden trouwen. Hij gooide een bundel goudstukken door het raam, welke in de schoenen terechtkwamen die naast de haard stonden te drogen. Diverse aspecten van ons sinterklaasfeest, bijvoorbeeld de schoen zetten en het chocoladegeld, komen van deze legende. Vandaar dat Sint Nikolaas de kindervriend wordt genoemd en de beschermheilige is van de kinderen. Ook werd hij aangeroepen door zeelieden die in een storm terecht waren gekomen. Sint Nikolaas verscheen en bracht de storm tot bedaren. Men kan een parallel trekken met Jezus en de storm op het meer. Sindsdien is Sint Nicolaas de beschermheilige van de zeelieden en veel dorpen aan de kust hebben daarom Sint Nikolaas als beschermheilige.